ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Αισθητικής Τέχνης

Πρόσθετες πληροφορίες