ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑ.Λ. - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (2016-2018)

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΕΙΔΙΚΟ  ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑ-ΛΗΠΤΙΚΕΣ
1 Μαθηματικά (Άλγεβρα) Γενικής Παιδείας Download Download
2 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Download Download
3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας Download Download
4 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας Download Download 
5 Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας Download Download
6 Υγιεινή Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας Download Download
7 Στοιχεία Μηχανών Τομέας Μηχανολογίας Download  Download
8 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Τεχνικός Οχημάτων Download Download
9 Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

Download  Download
10 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών/Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Download  Download
11 Κινητήρες Αεροσκαφών Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Aεροσκαφών Download  
12 Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών Download  
13 Τεχνολογία Υλικών Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών Download  
14 Ηλεκτροτεχνία 2

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Download  Download 
15 Ηλεκτρικές Μηχανές

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Download Download
16 Δίκτυα Υπολογιστών

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Download Download
17 Ψηφιακά Συστήματα

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Download Download
18 Προγραμματισμός Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής Download  Download
19 Δίκτυα Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής Download  Download
20 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Download Download
21 Οικοδομική

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Download Download
22 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Download  Download
23 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Download  Download
24

Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία -
Εφαρμογές

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

   
25 Ναυσιπλοΐα ΙΙ Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού Download   Download
26 Μηχανές Πλοίου ΙΙ Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού Download   
27 Μεταφορά Φορτίων Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Download   
28 Δενδροκομία(2016-2017)   Download  Download
29 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών (2016-017)   Download  Download
30 Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών (2016-2017)   Download  Download
31 Βοοτροφία-Αιγοπροβατοτροφία(2016_2017)   Download   

  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑ.Λ. Α΄ ΟΜΑΔΑΣ (2009-2016)
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΑ
1 Μαθηματικά Ι Γενικής Παιδείας Download
2 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Download
3 Στοιχεία Μηχανών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Download
4 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Download
5 Εγκαταστάσεις Ψύξης Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού Download
6 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματιμσού Download
7 Στοιχεία Μηχανών Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου Download
8 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου Download
9 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Download
10 Ηλεκτρικές Μηχανές Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Download
11 Φυτική Παραγωγή Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας Download
12 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας Download
13 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων Download
14 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων Download
15 Διαμόρφωση Τοπίου Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος Download
16 Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος Download
17 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Σχεδιαστών Δομικών Έργων Download
18 Οικοδομική Σχεδιαστών Δομικών Έργων Download
19 Γραφιστικές Εφαρμογές Γραφικών Τεχνών Download
20 Τεχνολογία Εκτυπώσεων Γραφικών Τεχνών Download
21 Δομημένος Προγραμματισμός Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ Download
22 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ Download
23 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων και Δικτύων Download
24 Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων και Δικτύων Download
25 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών Download
26 Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών Download
27 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών Download
28 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών Download
29 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων Download
30 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων Download
31 Ναυσιπλοία ΙΙ Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Download
32 Μεταφορά Φορτίων Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Download
33 Μηχανές Πλοίου Ι Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Download
34 Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Download
35 Στοιχεία Παθολογίας Βοηθών Νοσηλευτών Download
36 Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ Βοηθών Νοσηλευτών Download
37 Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Download
38 Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ Βoηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Download
39 Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Download
40 Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Download
41 Αγγλικά Ειδικό Download
42 Γαλλικά Ειδικό Download
43 Γερμανικά Ειδικό Download
44 Ιταλικά Ειδικό Download
45 Γραμμικό Σχέδιο Ειδικό Download
46 Ελεύθερο Σχέδιο Ειδικό Download

  

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2016

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΕΙΔΙΚΟ  ΘΕΜΑΤΑ
1 Μαθηματικά Ι Γενικής Παιδείας Download
2 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Download

 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑ.Λ. (2010-2015)

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΙΔΙΚΟΘΕΜΑΤΑ 
1 Μαθηματικά Ι Γενικής Παιδείας Download
2 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Download

Πρόσθετες πληροφορίες