ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σχολικό έτος 2019-2020

Σχολικό έτος 2015-2016

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Ντασκαγιάννη Αικατερίνη (ΠΕ12.07 Ναυπηγοί) Διευθύντρια  
Καρούση Αικατερίνη (ΠΕ10 Κοινωνιολόγοι) Υποδιευθύντρια

Αγγελοπούλου Παγώνα (ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι)

Βαμβακάς Αναστάσιος (ΠΕ03 Μαθηματικοί) 

Ζερμιώτης Δημήτριος (ΤΕ01.04 Ψυκτικοί) 

Δαβάκη Πολυτίμη (ΠΕ03 Μαθηματικοί)

 Θωμάκος Πέτρος (ΠΕ12.10 Φυσικοί-Ραδιοηλεκτρολόγοι) 

 Ιαλινά Κασσάνδρα (ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ) 

Καλδάνης Κωνσταντίνος (ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ) Διευθυντής 2ου ΕΚ Χαλανδρίου

 Καλογεροπούλου Στυλιανή (ΠΕ18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων) 

Κανελλόπουλος Σταύρος (ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ) 

Κατσιμπούλας Παναγιώτης (ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες) 

Κηρύκου Ελέη (ΠΕ04.02 Χημικοί)

Κολοβός Νέστωρ (ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής) 

Κορφιάτης Ιωάννης (ΠΕ02 Φιλόλογοι) 

Μακροπούλου Ελένη (ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης) 

Μαλεφιτσάκης Μιχαήλ (ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ)

Μαληγιάννη Λίμπα Βασιλική (ΠΕ02 Φιλόλογοι)

Μαργέτης Νεκτάριος (ΠΕ12.01 Πολιτικοί Μηχανικοί)

Μαρκίδου Ουρανία (ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ) 

Μητακίδης Σταύρος (ΠΕ03 Μαθηματικοί)

Μπουραντάνης Γεώργιος (ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί) 

Μπούσιας Γεώργιος (ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ)

Νταβλούρου Ειρήνη (ΠΕ17.07 Μηχανουργοί - Ηλεκτρουργοί - Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ)

Ντέλλας Νικόλαος (ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ - ΝΑΥΠ. ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ) 

Παναγιωτόπουλος Ιωάννης (ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΠΑΙΤΕ) 

Παπαδάκης Εμμανουήλ (ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ)

Παπαδάκης Θεόδουλος (ΠΕ09 Οικονομολόγοι)

Πατλάκας Ευστράτιος (ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ) 

Προσγολίτη Μαρία (ΠΕ02 Φιλόλογοι)

Σιώμου Βασιλική (ΠΕ06 Αγγλικής) 

Τελωνιάδου Πατρίτσια-Αρετή (ΠΕ01 Θεολόγοι)

Τσομπανέλλης Ευστράτιος (ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ) 

Φίλιππα Αικατερίνη (ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες) 

Χριστόπουλος Χρήστος (ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ) 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Ντασκαγιάννη Αικατερίνη (ΠΕ12.07 Ναυπηγοί) Διευθύντρια  
Καρούση Αικατερίνη (ΠΕ10 Κοινωνιολόγοι) Υποδιευθύντρια

Αγγελίδου Χρυσή (ΠΕ04.02 Χημικοί) 
Αγγελοπούλου Παγώνα (ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι) 
Βαμβακάς Αναστάσιος (ΠΕ03 Μαθηματικοί) 
Βουλάγκα Φανή (ΠΕ09 Οικονομολόγοι) 
Δημολιάνης Ιωάννης (ΠΕ14.02 Οδοντίατροι)
Ζερμιώτης Δημήτριος (ΤΕ01.04 Ψυκτικοί) 
Θωμάκος Πέτρος (ΠΕ12.10 Φυσικοί-Ραδιοηλεκτρολόγοι) 
Ιαλινά Κασσάνδρα (ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ) 
Καλδάνης Κωνσταντίνος (ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ) Διευθυντής 2ου ΣΕΚ Χαλανδρίου
Καλογεροπούλου Στυλιανή (ΠΕ18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων) 
Κανελλόπουλος Σταύρος (ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ) 
Καρτάλια Σοφία (ΠΕ17.01 Πολιτικοί ΑΣΠΑΙΤΕ) 
Κατσιμπούλας Παναγιώτης (ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες) 
Κολλιντζάς Νικόλαος (ΠΕ03 Μαθηματικοί) 
Κολοβός Νέστωρ (ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής) 
Κορφιάτης Ιωάννης (ΠΕ02 Φιλόλογοι) 
Κουρμπάνης Χαρίλαος (ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ) 
Μακρή Ιουλία (ΠΕ14.01 Ιατροί) 
Μακροπούλου Ελένη (ΠΕ18.40 Εμπορίας και Διαφήμισης) 
Μαλεφιτσάκης Μιχαήλ (ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ) 
Μαληγιάννη Λίμπα Βασιλική (ΠΕ02 Φιλόλογοι) 
Μαρκίδου Ουρανία (ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ) 
Μαυραγάνης Βασίλειος (ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ)
Μητακίδης Σταύρος (ΠΕ03 Μαθηματικοί)
Μπουραντάνης Γεώργιος (ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί) 
Μυσούρα Βασιλική (ΠΕ04.02 Χημικοί) 
Ντέλλας Νικόλαος (ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ - ΝΑΥΠ. ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ) 
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης (ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΠΑΙΤΕ) 
Πατλάκας Ευστράτιος (ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ) 
Πολυχρόνη Μαρία (ΠΕ06 Αγγλικής) 
Προσγολίτη Μαρία (ΠΕ02 Φιλόλογοι) 
Τελωνιάδου Πατρίτσια-Αρετή (ΠΕ01 Θεολόγοι) 
Τσομπανέλλης Ευστράτιος (ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ) 
Φίλιππα Αικατερίνη (ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες) 
Χριστάκη Ελπίς (ΠΕ04.01 Φυσικοί) 
Χριστόπουλος Χρήστος (ΠΕ17.02 Μηχανολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ) 
Χρόνης Πέτρος (ΤΕ01.02 Μηχανολόγοι)

 

Πρόσθετες πληροφορίες